Sveriges statsskuld

1 234 602 370 192 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-05-31 som uppgick till 1 231 174 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 247 000 000 000 SEK i slutet av 2018.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-05-31