Sveriges statsskuld

1 396 572 514 040 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2014-12-30 som uppgick till 1 394 314 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 419 000 000 000 SEK i slutet av 2015.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2014-12-30

Om cookies