Sveriges statsskuld

1 252 106 629 694 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2014-03-31 som uppgick till 1 246 569 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 319 000 000 000 SEK i slutet av 2014.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2014-03-31

Om cookies