Sveriges statsskuld

1 330 671 785 787 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2016-04-29 som uppgick till 1 305 305 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 511 000 000 000 SEK i slutet av 2016.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2016-04-29

Om cookies