Sveriges statsskuld

1 272 423 424 611 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2014-07-31 som uppgick till 1 257 594 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 365 000 000 000 SEK i slutet av 2014.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2014-07-31

Om cookies