Sveriges statsskuld

1 269 435 083 683 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2014-06-30 som uppgick till 1 254 645 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 365 000 000 000 SEK i slutet av 2014.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2014-06-30

Om cookies