Sveriges statsskuld

1 386 214 044 659 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2015-10-30 som uppgick till 1 344 086 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 442 000 000 000 SEK i slutet av 2015.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2015-10-30

Om cookies