Sveriges statsskuld

1 238 723 330 510 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-02-28 som uppgick till 1 241 586 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 192 000 000 000 SEK i slutet av 2018.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-02-28