Sveriges statsskuld

1 349 600 875 070 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2014-11-28 som uppgick till 1 291 000 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 380 000 000 000 SEK i slutet av 2014.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2014-11-28

Om cookies