Sveriges statsskuld

1 350 864 741 363 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2016-12-30 som uppgick till 1 347 253 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 411 000 000 000 SEK i slutet av 2017.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2016-12-30

Om cookies