Sveriges statsskuld

1 402 823 213 825 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2016-01-29 som uppgick till 1 399 271 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 511 000 000 000 SEK i slutet av 2016.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2016-01-29

Om cookies