Sveriges statsskuld

1 312 791 721 277 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2017-04-28 som uppgick till 1 307 468 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 352 000 000 000 SEK i slutet av 2017.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2017-04-28