Sveriges statsskuld

1 230 274 935 176 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-04-30 som uppgick till 1 228 655 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 247 000 000 000 SEK i slutet av 2018.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-04-30