Sveriges statsskuld

1 346 435 348 385 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2016-03-31 som uppgick till 1 321 262 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 511 000 000 000 SEK i slutet av 2016.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2016-03-31

Om cookies