Sveriges statsskuld

1 350 915 261 382 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2016-07-29 som uppgick till 1 310 896 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 511 000 000 000 SEK i slutet av 2016.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2016-07-29

Om cookies