Sveriges statsskuld

1 225 885 241 016 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-03-29 som uppgick till 1 223 914 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 247 000 000 000 SEK i slutet av 2018.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-03-29