Sveriges statsskuld

1 285 627 526 832 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2017-10-31 som uppgick till 1 295 685 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 192 000 000 000 SEK i slutet av 2018.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2017-10-31