Sveriges statsskuld

1 245 707 230 213 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-01-31 som uppgick till 1 250 094 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 192 000 000 000 SEK i slutet av 2018.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-01-31