Sveriges statsskuld

1 379 511 576 560 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2015-04-30 som uppgick till 1 374 973 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 419 000 000 000 SEK i slutet av 2015.

Sveriges statsskuld över tid

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2015-04-30

Om cookies