Sveriges statsskuld

1 186 840 356 097 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-09-28 som uppgick till 1 206 450 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 127 000 000 000 SEK i slutet av 2019.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-09-28