Sveriges statsskuld

3 663 685 880 864 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2020-05-31 som uppgick till 1 129 350 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 488 000 000 000 SEK i slutet av 2020.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2020-05-31