Sveriges statsskuld

1 199 277 099 621 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-08-31 som uppgick till 1 203 309 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 127 000 000 000 SEK i slutet av 2019.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-08-31