Sveriges statsskuld

1 193 114 179 397 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2018-07-31 som uppgick till 1 195 589 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 127 000 000 000 SEK i slutet av 2019.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2018-07-31