Sveriges statsskuld

1 056 818 666 122 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2019-11-30 som uppgick till 1 050 628 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 098 000 000 000 SEK i slutet av 2020.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2019-11-30