Sveriges statsskuld

1 197 284 615 239 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2020-04-30 som uppgick till 1 148 000 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 488 000 000 000 SEK i slutet av 2020.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2020-04-30