Sveriges statsskuld

1 191 187 799 938 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2019-01-31 som uppgick till 1 204 940 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 163 000 000 000 SEK i slutet av 2019.

Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld månad för månad, från 2005-02-28 till 2019-01-31